Publikacje

2023

Król, K., Zdonek, D. (2023). Digital Assets in the Eyes of Generation Z: Perceptions, Outlooks, Concerns. Journal of Risk and Financial Management, 16(1), 22, available at: 10.3390/jrfm16010022

2022

Król, K. (2022). Koncepcja smart SEO w zarządzaniu jakością serwisów internetowych jednostek administracji publicznej. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-66602-58-8), available at: 10.15576/978-83-66602-58-8

Król, K. (2022). The Role of Microcomputer Clubs in the Education of the Polish Youth in the 1980s: A Retrospective Analysis. Educ. Sci., 12(3), 150, available at: 10.3390/educsci12030150

Król, K., Hernik, J. (2022). Cyfrowy folklor turystyki wiejskiej w Polsce, W: Król, K., Hernik, J., Prus, B. (red.), Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin (s. 177-197). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, available at: 10.6084/m9.figshare.20443599

Król, K., Hernik, J. (2022). Digital Folklore of Rural Tourism in Poland. Sustainability, 14(3), 1165, available at: 10.3390/su14031165

Król, K., Hernik, J., Prus, B. (2022). Rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego – przykład Małopolski, W: Król, K., Hernik, J., Prus, B. (red.), Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin (s. 9-25). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, available at: 10.6084/m9.figshare.20443602

Król, K., Zdonek, D. (2022). Initiatives to Preserve the Content of Vanishing Web Hosting. Sustainability, 14(9), 5236, available at: 10.3390/su14095236

2021

Cherkes, B., Hernik, J., Król, K., Wilkosz-Mamcarczyk, M. (2021). Polish-Ukrainian Borderland Cultural Heritage Bridges – Lesson Drawn from Forced Population Relocation. Sustainability, 13(14), 7898, available at: 10.3390/su13147898

Król, K. (2021). Digital cultural heritage of rural tourism facilities in Poland. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 11(4), 488-498, available at: 10.1108/JCHMSD-10-2019-0130

Król, K. (2021). Hardware Heritage—Briefcase-Sized Computers. Heritage, 4(3), 2237–2252, available at: 10.3390/heritage4030126

Król, K. (2021). Assessment of the Cultural Heritage Potential in Poland. Sustainability, 13(12), 6637, available at: 10.3390/su13126637

Hernik, J., Król, K. (2021). Cultural Heritage of Small Homelands – Experience from an International Project. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, pp. 1750-1760, available at: 10.6084/m9.figshare.14551104

Hernik, J., Król, K., Prus, B., Walczycka, M. Kao, R. (Eds.) (2021). Indicators of change in cultural heritage. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 333 p., available at: 10.15576/978-83-66602-15-1

Zdonek, D., Król, K. (2021). The Impact of Sex and Personality Traits on Social Media Use during the COVID-19 Pandemic in Poland. Sustainability, 13(9), 4793, available at: 10.3390/su13094793

2020

Król, K. (2020). The Scarecrow as Part of Polish Rural Cultural Landscapes. Agriculture, 10(11), 496, available at: 10.3390/agriculture10110496

Król, K., Hernik, J. (2020). Crows and Ravens as Indicators of Socioeconomic and Cultural Changes in Urban Areas. Sustainability, 12(24), 10231, available at: 10.3390/su122410231

Król, K., Hernik, J. (2020). Digital Heritage. Reflection of Our Activities. Kraków: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 116 p., available at: 10.15576/978-83-64758-98-0

Prus, B., Król, K., Gawroński, K., Sankowski, E., Hernik, J. (2020). From Classic (Analogue) to Digital Forms of Cultural Heritage Protection in Poland. In: Kremers, H. (eds) Digital Cultural Heritage (pp. 255-278). Springer, Cham., available at: 10.1007/978-3-030-15200-0_17

2019

Król, K. (2019). Forgotten agritourism: abandoned websites in the promotion of rural tourism in Poland, Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(3), 461-472, available at: 10.1108/JHTT-09-2018-0092

Król, K., Kao, R., Hernik, J. (2019). The Scarecrow as an Indicator of Changes in the Cultural Heritage of Rural Poland. Sustainability, 11(23), 6857, available at: 10.3390/su11236857

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: dr inż. Karol Król