CULTURAL HERITAGE

Obserwuj nas!   KGPiAK na Instagramie!

Platforma Dziedzictwa Kulturowego Obszarów Wiejskich to serwis internetowy, który powstał w ramach zadań realizowanych przez Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego. Celem platformy jest integrowanie działań z zakresu zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego podejmowanych przez jednostki naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, z działaniami podejmowanymi przez podmioty z rynków komercyjnych, w tym: producentów rolnych, producentów tradycyjnej żywności i napojów, wytwórców rękodzieła etc., a także jednostki administracji publicznej.

Zadaniem platformy jest gromadzenie i udostępnianie informacji o podmiotach kultywujących tradycje – produkcyjne, uprawowe, ludowe i wszelkie inne. Jest to realizowane poprzez internetową bazę danych, wyposażoną w wyszukiwarkę podmiotów i obiektów dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Platforma Dziedzictwa Kulturowego Obszarów Wiejskich pełni także funkcję edukacyjną poprzez materiały edukacyjne przygotowane przez redakcję i udostępnione na stronach internetowych platformy.

Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego

Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego (LCDK) zostało powołane decyzją Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gedoezji). Laboratorium powstało z inicjatywy prof. Józefa Hernika, Kierownika Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, który dostrzegł potrzebę i potencjał prowadzenia badań w obszarze dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Kierownikiem laboratorium jest dr inż. Karol Król. Zapoznaj się z ofertą badań.

W Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego prowadzone są badania naukowe nad digitalizacją, archiwizacją i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym materialnych i niematerialnych pozostałości przeszłości kulturowej obszarów wiejskich. Badania naukowe prowadzone w Laboratorium koncentrują się na czterech obszarach tematycznych: identyfikacji i pozyskiwaniu, digitalizacji i archiwizacji (przechowywanie), zarządzaniu i udostępnianiu obiektów dziedzictwa kulturowego (w formie cyfrowej).

W strukturze Laboratorium podejmowane są następujące działania: (1) nawiązywanie współpracy badawczej w zakresie wykorzystania i wpływu cyfryzacji w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i pamięci o przeszłości, (2) rozwijanie metod digitalizacji dziedzictwa kulturowego, (3) wykorzystanie interaktywnych technologii umożliwiających interakcję użytkownika z treścią, (4) opracowywanie nowych aplikacji i mashupów, (5) prowadzenie programów badawczych, a także (5) organizowanie działań, wydarzeń, seminariów i konferencji w celu omówienia nowych możliwości badawczych. Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego przeprowadza także komercyjne audyty witryn i aplikacji internetowych. Zapoznaj się z ofertą badań.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: dr inż. Karol Król