Kwiecień 2024
Udostępnij:

Projekty naukowo-badawcze RID


Dr inż. Karol Król z Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego @KGPiAK pokieruje dwoma projektami naukowo-badawczymi. Pierwszy z nich dotyczy mapowania muzeów cyfrowego dziedzictwa kulturowego w Polsce (akronim DigiMap), drugi zaś digitalizacji „dziedzictwa kulturowego Babci Józi” (akronim BaJa). Jednym z celów projektu DigiMap jest opracowanie wykazu oraz mapy muzeów cyfrowego dziedzictwa kulturowego w Polsce, jako podstawy dla „Turystycznego szlaku cyfrowego dziedzictwa kulturowego w Polsce”.

Celem głównym projektu BaJa jest mapowanie słów kluczowych znajdujących się w zeszytach („białych krukach”) spisanych przed II wojną światową przez Józefę Kmieć z Tarnowa, przy pomocy narzędzi AI, w tym modelu językowego Generative Pre-trained Transformer (GPT) w ramach Natural Language Processing (NLP).

Działania są realizowane w Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego i otrzymały finansowanie z projektu „Większy potencjał nauk o zarządzaniu i jakości poprzez lepsze wykorzystanie kapitału polskiej wsi”, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Nauki pod nazwą „Regionalna inicjatywa doskonałości” (RID/SP/0039/2024/01). Łączna pula pozyskanych środków to blisko 110 tys. zł. Projekty są realizowane w latach 2024-2025.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: dr inż. Karol Król