Marzec 2024
Udostępnij:

E-book pt. Różnorodność dziedzictwa kulturowego Małopolski


Monografię podzielono na trzy części, poświęcone dziedzictwu kulturowemu, kulinarnemu oraz cyfrowemu. Część „Cyfrowe dziedzictwo kulturowe” rozpoczyna praca zatytułowana „Kontekst i częstość występowania dziedzictwa kulturowego w zapytaniach użytkowników Internetu”. Robert Duliński w rozdziale „Zastosowanie spektroskopii, uczenia maszynowego oraz teledetekcji w ochronie regionalnych produktów żywnościowych” przybliżył znaczenie tych technik oraz ich potencjał aplikacyjny w perspektywie zrównoważonej produkcji żywności oraz ochrony specyficznych regionów i produktów. Ostatni rozdział, podsumowujący część poświęconą cyfrowemu dziedzictwu kulturowemu, nosi tytuł „Dziedzictwo kulturowe i sztuczna inteligencja”. Karol Król odnosi się w nim do starań o zachowanie tego dziedzictwa z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Może być ona użyta do zarządzania, konserwacji oraz odtwarzania cyfrowych zasobów. Autor podkreślił, że sztuczna inteligencja jest również pomocna w digitalizacji i udostępnianiu zbiorów.

Knapik, W., Król, K., Zięć, G. (red.) (2023). Różnorodność dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-66602-78-6). DOI: 10.15576/978-83-66602-78-6

Niniejsza monografia powstała w ramach projektu naukowo-badawczego „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich” (RuralStrateg), dofinansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki (numer NdS/529080/2021/2021). Podmiotem realizującym projekt jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 11 marca 2022 roku do 10 marca 2024 roku.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: dr inż. Karol Król