Grudzień 2022
Udostępnij:

NFT: nowa kategoria cyfrowego dziedzictwa


Niewymienne tokeny (non-fungibles token, NFT) to aktywa kryptograficzne w ekosystemie blockchain, które stanowią dowód (certyfikat) własności obiektów cyfrowych, ale zazwyczaj nie stanowią zasobu bazowego. NFT to kryptograficznie unikalny, niepodzielny, niezastąpiony i weryfikowalny token, który reprezentuje dany zasób w łańcuchu bloków (blockchain). Z kolei blockchain to współużytkowany, niezmienialny rejestr cyfrowy, który upraszcza proces rejestrowania transakcji.

Analiza literatury ujawniła, że większość badań poświęconych cyfrowym aktywom, w tym NFT i kryptowalutom, dotyczy uwarunkowań rynkowych, biznesowych i technologicznych. Natomiast publikacja pt. „Digital assets in the eyes of Generation Z: perceptions, outlooks, concerns” dotyczy bezpośrednio ludzi, ich poglądów, spostrzeżeń, obserwacji i odczuć, a nie rynków i technologii. W artykule pt. „Digital assets in the eyes of Generation Z: perceptions, outlooks, concerns” to ludzie opowiadają o postrzeganiu technologii i jej potencjału, a nie technologia opowiada „sama o sobie”.

Warto obserwować rozwój cyfrowych aktywów, ponieważ mają one potencjał zrewolucjonizować postrzeganie własności oraz pojęcia transakcji, posiadania i wymiany. Badania przeprowadzone w Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego pokazały, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby miało to szansę zaistnieć.

Król, K., Zdonek, D. (2023). Digital Assets in the Eyes of Generation Z: Perceptions, Outlooks, Concerns. Journal of Risk and Financial Management, 16(1), 22. https://doi.org/10.3390/jrfm16010022

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: dr inż. Karol Król